Šta znači SENZORIČAN?

» senzoričan • pridev Senzoran (lat.)