Šta znači SENZORAN?

» senzoran • pridev Osetni, osečajni, koji se tiče sedišta osećanja u mozgu. (lat.)