Šta znači SENZOR?

» senzor • muški rod (elektrotehnika) Aparat koji prima, "oseća" i najtiše zvukove, titraje tela, vibracije, toplotu, vlagu i dr. pojave (lat.)