Šta znači SENZITOMETRIJA?

» senzitometrija • ženski rod Merenje osetljivosti fotografskog materijala na svetlost sezimetrom (lat.-grč.)