Šta znači SENZITOMETAR?

» senzitometar • muški rod Aparat za merenje fotografskih emulzija. (lat.-grč.)