Šta znači SENZITIVAN?

» senzitivan • pridev Sposoban da oseti, osetan, čulan, osećajan; koji se osniva na opažanju, čulnom opažaju (senzaciji). (lat.)