Šta znači SENZIMOTORNO?

» senzimotorno • lat. sensus, motorius pokretan fiziol. ono što se odnosi na uzajamno dejstvo čulnih nadražaja i kretanja i ponašanja organizma.