Šta znači SENZIBILIZATORI?

» senzibilizatori U fotografiji: bojene materije koje se dodaju želatinu bromnog srebra da bi se dobile ortohromatske ploče. (lat.)