Šta znači SENZIBILIST?

» senzibilist • muški rod Onaj koji je senzibilan (lat.)