Šta znači SENZALITI?

» senzaliti • glagol Raditi kao senzal, posredovati pri zaključivanju trgovačkih poslova (ital.)