Šta znači SENZACIONALISTIČKI?

» senzacionalistički • pridev Sračunat, proračunat na skandale, na stvaranje senzacija, uzbuđenja, trauma (lat.)