Šta znači SENTIMENTALIZIRANJE?

» sentimentaliziranje • imenica Glagolska imenica od sentimentalizirati (lat.)