Šta znači SENTIMENTALAN?

» sentimentalan • pridev Podložan osećajima, osetljiv, osećajan, čuvstven, pun osećanja, bolećiv. (lat.)