Šta znači SENATUS KONZULTUM?

» senatus konzultum • lat. senatus consultum odluka senata, rešenje senata.