Šta znači SENATUS AKADEMIKUS?

» senatus akademikus • lat. senatus academicus Akademski senat, veće čiji su članovi redovni profesori univerziteta.