Šta znači SEMIRAMIDINI?

» Semiramidini neobični,zanimljivi npr. viseći vrtovi u Vavilonu