Šta znači SELENIJUM?

» selenijum • muški rod (hemija) Element, metaloid, atomska težina 79.1redni broj 3znak Se, upotrebljava se u televiziji.