Šta znači SELEKCIJA?

» selekcija • ženski rod Odabiranje, izbor, probir, izbor uopšte; odabiranje životinja za uspešan uzgoj ili biljaka radi dobijanja najboljih vrsta (Darvinova teorija prirodnog odabiranja: najbolje pasmine životinja ili vrste biljaka ostaju u životu ako se uspešno prilagode sredini i podneblju u kome nastaju). (lat.)