Šta znači ŠELAK?

» šelak • muški rod Tvrda smola koja curi iz istočnoindijskih smokava kad ih ubode insekat; služi za izradu lakova za poliranje nameštaja, kitova i crvenog pečatnog voska.