Šta znači SELA?

» sela Seoska naselja, ruralna naselja.