Šta znači SEIZMOLOGIJA?

» seizmologija • ženski rod Nauka o zemljotresima, trusovima, o građi zemljine kore i pronalaženju korisnih ruda u njenoj utrobi (grč.)