Šta znači SEDŽADA?

» sedžada • ženski rod Prostirač, ćilimče na kojem muslimani klanjaju namaz (obavlja se pet puta na dan u određeno doba); služi i kao ukras u kući (pravougaonog je oblika) (tur.)