Šta znači SEDAM?

» sedam • pridev Jednocifren broj.