Šta znači SARVAKOVATI?

» Sarvakovati obogatiti se