Šta znači SARISA?

» Sarisa • gr. Vrsta koplja (veoma dugačko koplje). Korisćeno u staroj Grčkoj i širem području Mediterana.