Šta znači SARADNIK?

» saradnik • muški rod Pomagač u nekom poslu.