Šta znači SAN?

» san • muški rod Psihička aktivnost tokom spavanja.
Sahan (tur.)
Skraćenica za santo (svet, sveti) (herb.)

» San • muški rod U značenju "svet", "sveti" (u nazivu geografskih i drugih imena) (ital.)