Šta znači SAMARIĆANIN?

» Samarićanin • muški rod Prastanovnik Palestine; u crkvenom jeziku samarićanin znači: milosrdan čovek (lat.)