Šta znači SAMARDŽIJA?

» samardžija • muški rod Zanatlija koji pravi samare;
Zanatlija koji obrađuje kožu i gumu i od njih pravi razne proizvode; sarač, sedlar, remenar (grč.)