Šta znači ŠAMAN?

» šaman • muški rod U društvima koja praktikuju šamanizam: osoba koja deluje kao medijum između vidljivog i sveta duhova.