Šta znači SABORNICA?

» sabornica • ženski rod Zgrada skupštine (hr.).