Šta znači ŠABLONIRATI?

» šablonirati • glagol Raditi po šablonu, tj. mehanički, bez duha.