Šta znači SABLJA?

» Sablja • tur. mač koji ima zakrivljenu oštricu