Šta znači SABLAST?

» sablast • ženski rod Utvara, avet.