Šta znači RINFUZA?

» rinfuza • ženski rod (finansije) Roba, utovar robe (u vagon, lađu, tegljenicu, šlep) u rasutom stanju, bez omota, džakova, sanduka i sl., npr. žito, ugalj, itd. (ital.)