Šta znači RIMPAPA?

» rimpapa • muški rod Starešina rimokatoličke crkve, rimski papa (grč.)