Šta znači RIMOVATI SE?

» rimovati se • fr. rime slikovati se u stihovima (napr kad par slova zadnjih reči se podudaraju, isto zvuče)