Šta znači RIMOVANJE?

» rimovanje • imenica Glagolska imenica od rimovati (grč.)