Šta znači RIMLJANIN?

» Rimljanin • muški rod Stanovnik Rima; onaj koji je poreklom iz Rima;
Rimokatolik.