Šta znači RIMLJANI?

» Rimljani Rimljani su imali dobro organizovanu i naoružanu vojsku. U njoj su služiti svi slobodni građani. Ratna služba za muškarce od do godina bila je glavna dužnost svakog Rimljanina. Stariji od godina služili su u legijama za odbranu gradova.