Šta znači RIMESA?

» rimesa • ženski rod (finansije) Domaća menica, ona koja glasi na domaću valutu i isplaćuje se na domaćem tržištu.

» rimesa • ženski rod (sport) Protivudarac u mačevanju.