Šta znači RIMA PALPEBRARUM?

» rima palpebrarum • lat. rima palpebrarum anatomija: očni otvor.