Šta znači REZORCIN?

» rezorcin • muški rod (hemija) Dvobazni aromatični alkohol, derivat benzina, koji se upotrebljava u proizvodnji boja i u medicini (fr.)