Šta znači REŽIMSKI?

» režimski • pridev Koji pripada režimu, koji drži uz vladu, vladin, režimski list.