Šta znači REZILIRATI?

» rezilirati • glagol (pravo (nauka)) Odustati od čega, raskinuti ugovor sudskim putem.