Šta znači REZIL?

» rezil • pridev Osramoćen, obrukan, ponižen, izvrgnut ruglu; neotesan, gadan.