Šta znači REZERVIRATI?

» rezervirati • glagol Ostaviti nešto za kasniju upotrebu, pričuvati;
Obezbediti neko pravo (kartu, kupovinu robe i sl.) (lat.)