Šta znači REZERVIRANOST?

» rezerviranost • ženski rod Osobina onoga koji je rezerviran, uzdržanost (lat.)