Šta znači REZERVIRANJE?

» rezerviranje • imenica Glagolska imenica od rezervirati (lat.)