Šta znači REZA?

» reza • ženski rod Uska gvozdena pločica kojom se zatvaraju vrata sa unutrašnje strane, zasun;
Zatvarač na vratima železničkih vagona koji se diže i spušta prilikom otvaranja i zatvaranja;
Jezičak u bravi kojim se pomoću ključa zaključavaju vrata;
Prenosno: brazda, usek, zasek;
Hajdučka trava (tur.)